Acas Logo
Website URL :

Help & advice for employers and employees


You are here: 
   



All Acas events on The Acas Model Workplace for all regions

Click on an event for more information and to book places. 

4 April 2017
10:00 - 12:00
Meet your Acas Advisor

As part of our engaging with business strategy we know how important it is for us to connect with local organisations to make sure they are fully aware of the support and services we provide.


The roadshow, is an opportunity for employers to gain an insight into how Acas can help organisations of all sizes and across any industry. It offers the opportunity to meet local Acas advisers, find out more about the services Acas provides (many of which are FREE) and network with other businesses from across the region.







Swansea
13 April 2017
10:00 - 12:00
Meet your Acas Advisor

As part of our engaging with business strategy we know how important it is for us to connect with local organisations to make sure they are fully aware of the support and services we provide.


The roadshow, is an opportunity for employers to gain an insight into how Acas can help organisations of all sizes and across any industry. It offers the opportunity to meet local Acas advisers, find out more about the services Acas provides (many of which are FREE) and network with other businesses from across the region.







Usk
25 April 2017
10:00 - 12:00
Meet your Acas Advisor

As part of our engaging with business strategy we know how important it is for us to connect with local organisations to make sure they are fully aware of the support and services we provide.


The roadshow, is an opportunity for employers to gain an insight into how Acas can help organisations of all sizes and across any industry. It offers the opportunity to meet local Acas advisers, find out more about the services Acas provides (many of which are FREE) and network with other businesses from across the region.







Wrexham
25 April 2017
10:00 - 12:00
Meet your Acas Advisor

As part of our engaging with business strategy we know how important it is for us to connect with local organisations to make sure they are fully aware of the support and services we provide.


The roadshow, is an opportunity for employers to gain an insight into how Acas can help organisations of all sizes and across any industry. It offers the opportunity to meet local Acas advisers, find out more about the services Acas provides (many of which are FREE) and network with other businesses from across the region.







Cardiff
28 April 2017
10:00 - 12:00
Cwrdd ag Acas

Trosolwg:


Fel rhan o’n strategaeth ymgysylltu â busnesau, gwyddom pa mor bwysig yw cysylltu â sefydliadau lleol i sicrhau eu bod yn llwyr ymwybodol o’r cymorth a’r gwasanaethau a ddarperir gennym. Mae’r sioe deithiol yn gyfle i gyflogwyr feithrin dealltwriaeth o sut y gall y Acas helpu sefydliadau o bob maint ac o unrhyw ddiwydiant. Mae’n rhoi’r cyfle i gwrdd â chynghorwyr Acas lleol, dod i wybod mwy am y gwasanaethau a ddarperir gan Acas (y mae llawer ohonynt ar gael AM DDIM) a rhwydweithio â busnesau eraill o bob cwr o’r rhanbarth.



Bangor